Baal Szem Tow

 

Postać Baal Szem Towa jest kontrowersyjna i niejednoznaczna. Istnieje wiele wersji jego biografii - w kręgach chasydzkich mają rację bytu jedynie całkowicie hagiograficzne "laurki" różniące się jednak w niektórych szczególach (np. według jednych Baal Szem Tow był  nauczycielem w chederze a innych - rzeźnikiem rytualnym).

Do niedawna niewiele było wiadomo o twórcy chasydyzmu  z powodu braku znanych wzmianek w historycznych źródłach. Spekulowano nawet że jego istnienie jest czystą legendą. Chociaż historyczne szczegóły dotyczące jego biografii są ważne dla badań nad początkami chasydyzmu, dla jego zwolenników są one zupełnie drugorzędne. Z kolei chasydzkie "sippurim" - opowieści o życiu i naukach Baal Szema, choć są być może (lub prawdopodobnie) zupełną fikcją, legły u podstaw teologii, zwyczajów i tradycji chasydyzmu. Dlategoteż mają dla chasydów pierwszorzędne znaczenie.

Niedawno odnalezione polskie dokumenty municypalne rzuciły nieco światła na postać historycznego Baal Szem Towa. Był on zarejstrowany jako "lekarz" i pełnił rolę uzdrawiacza i nauczyciela w swojej lokalnej społeczności. Od początku otaczała go tam aura tajemniczości i mistycyzmu.

Zdaje się iż późniejsi charyzmatyczni przywódcy ruchu chasydzkiego uczynili z Baal Szem Towa swego rodzaju repozytorium swoich wyimaginowanych aspiracji, pomysłów i dążeń. Trudno powiedzieć czy przywódcy ci rzeczywiście znali wiejskiego uzdrawiacza, którego później wyolbrzymili do postaci wielkiego mistyka, reformatora i cudotwórcy. Faktem jest to że wszyscy oni wskazywali na Baal Szem Towa jako źródło swoich nauk i postępowania.

[na podst. Jerome Mintz, Legends of Hasidim]

 

Masz pytanie bądź sugestię?

Skontaktuj się z nami pisząc e-mail na adres:

boruch56@toya.net.pl

 

 

Swoimi uwagami możesz się także podzielić dodając wpis do naszej księgi gości.